พิมพ์ง่าย PDF & Email

ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ฟื้นคืนชีพ องค์กร บริษัท และสถาบันต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมเผชิญและเรียนรู้ที่จะตอบโต้เพื่อรักษากิจกรรมของตนไว้ในกรณีที่มีการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ ANSSI เสนอคู่มือเสริมสามข้อเพื่อทำความเข้าใจการจัดการวิกฤตทางไซเบอร์ทีละขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ

อ่าน  วิธีประสบความสำเร็จในการพิมพ์ตามต้องการบน RedBubble