پس از مقاله ما در مورد نحوه ارسال توسط ایمیل عذر خواهی او را به یک همکاردر اینجا چند نکته برای عفو به یک ناظر وجود دارد.

عفو به سرپرست

به هر دلیلی ممکن است لازم باشد از مدیر خود عذرخواهی کنید: رفتار بد ، تاخیر در کار یا کار ضعیف اجرا شده ، تأخیرهای مکرر و غیره.

همانند عذرخواهی از یک همکار ، ایمیل نباید فقط شامل یک عذرخواهی رسمی باشد ، بلکه باید این احساس را داشته باشد که از مقصر بودن خود آگاه هستید. نباید رئیس خود را سرزنش کنید و تلخ باشید!

علاوه بر این، این ایمیل باید شامل اطمینان شود که شما رفتار را که موجب عذر خواهی شد، تکرار نکنید، که به صورت صحیح به صورت صریح صورت پذیرفته است.

قالب ایمیل برای عفو به یک ناظر

در اینجا یک الگوی ایمیل برای عذرخواهی از سرپرست خود در فرم مناسب وجود دارد ، به عنوان مثال در مورد کاری که دیر برگردانده شده است:

آقا / خانم،

از طریق این پیام کوتاه آرزو می کنم که برای تاخیر در گزارش من، که امروز صبح روی میز شما گذاشتم، عذرخواهی کنم. من با آب و هوا گرفتار شدم و اولویت هایم کم بود. من صادقانه از کمبود حرفه ای خود در این پروژه پشیمان هستم و از مشکلاتی که ممکن است به شما مربوط باشد آگاه شوید.

من می خواهم تأکید کنم که همیشه در کارم بسیار سخت گیر هستم. این شکاف حرفه ای دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

Cordialement،

[امضا]

READ  به پیام غیبت در صندوق پستی خود توجه کنید