چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

برای لمین، 44 ساله، یک مسئول پذیرش و توسعه دهنده وب در حال ساخت، که راضی به گرفتن دیپلم خود قبل از تابستان نیست، در حال حاضر مصاحبه های کاری انجام می دهد تا انتخاب کند که در کدام شرکت دنبال کند. شاگردی او در یک تجارت. که او با کمال فروتنی اعتراف می کند که تا همین اواخر چیزی نمی دانست. ملاقات.

"توسعه وب برای من به معنای واقعی کلمه چینی بود" لمینه در هنگام ورود به دوره آموزشی ifocop در مورد پیش نیازهایش نظر می دهد. او امروز خوش می گذرد، اما پنهان نمی کند که برای دنبال کردن آموزش و گرفتن دیپلم خود، مجبور شده بود ادامه دهد. "از تسلیم شدن خودداری کنید" بپذیرید که فوراً همه چیز را تسلط ندهید، در مواقعی تزلزل نکنید... اما نه خیلی طولانی، زیرا تیم های آموزشی "کسی که هرگز رها نکرد" (sic) ، اینطور نمی شنیدم

لامین مجبور بود از نامزدی خود دفاع کند و چندین آزمون را برای ادغام آموزش ifocop خود گذراند. "من مصمم بودم این آموزش را دنبال کنم ، انگیزه ام به حد مطلوب رسید ، من پذیرفته شدم ، بدون اینکه هشدار دهم که شدید خواهد بود" ، او مشخص می کند. او ناامید نخواهد شد و سرعت تحصیلات عالی را که یک سال پیش انجام داده بود به سرعت بازیابی می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آزمایش CyberEnJeux: بیش از 300 دانش آموز در زمینه امنیت سایبری با ایجاد بازی آموزش دیدند