آموزش رایگان Linkedin Learning تا سال 2025

پروژه ها اغلب به دلیل عدم درک انتظارات ذینفعان با شکست مواجه می شوند. تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند با شناسایی و شفاف سازی این الزامات در ابتدای پروژه به حل این مشکل کمک کند. اما تجزیه و تحلیل کسب و کار فقط شناسایی نیازها نیست. همچنین می‌تواند راه‌حل‌هایی ارائه دهد و اجرای بی‌نظیر ابتکارات را تضمین کند. هدف از این دوره ارائه مبانی تحلیل کسب و کار است. اصول کار یک تحلیلگر تجاری و همچنین دانش و مهارت های مورد نیاز برای ایفای موفقیت آمیز این نقش را توضیح می دهد. مربی همچنین فرآیند تحلیل کسب و کار را توضیح می دهد که شامل نیازسنجی، شناسایی ذینفعان، آزمایش، اعتبار سنجی و ارزیابی نهایی است. هر ویدیو توضیح می دهد که چرا تجزیه و تحلیل کسب و کار موثر است و چگونه می توان از آن برای بهینه سازی عملکرد سازمانی استفاده کرد.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  علوم انسانی سلامت