آنفلوآنزا ، برونشیت ، سقوط بد ... یک بیماری ، حتی خفیف ، یک حادثه ، یک اپیدمی معمولاً شما را ملزم می کند کار خود را قطع کنید. برای اینکه به شما فرصت بهبودی را بدهید ، پزشک برای شما تجویز می کند توقف کار، منجر به از دست دادن حقوق در طول مدت غیبت… و پرداخت، تحت شرایط ، از درآمد جایگزین.

برای بهره مندی از کمک هزینه های روزانه چه شرایطی باید رعایت شود؟

بودن جبران شده، اگر مرخصی استعلاجی شما باشد کمتر از 6 ماه، لازم است :

حداقل برای 150 heures در حین ماه 3 قبل ازتوقف کار ؛ یا مشارکت کرده اند 10 302,25 € (1 برابر حداقل دستمزد ساعتی) طی شش ماه قبل از تعطیلی.

شما نیز باید به کارفرمای خود اطلاع دهید بلافاصله ، قسمت سوم مرخصی استعلاجی را برای او ارسال کنید و دو قسمت اول را برای خود بفرستید صندوق بیمه درمانی ظرف 48 ساعت حقوق شما تا حدی تضمین شده طبق قانون ، یا به طور کامل اگر توافق نامه جمعی یا برنامه بازنشستگی شرکت شما چنین پیش بینی کند.

محاسبه مقدار

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  رازهای طراحی محصولات نوآورانه را کشف کنید: آموزش رایگان