در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

 • حفاظت فوری، مناسب و دائمی برای خود، قربانی و سایر افراد در برابر خطرات اطراف فراهم کنید.
 • از انتقال هشدار به مناسب ترین سرویس اطمینان حاصل کنید.
 • با ارسال اطلاعات لازم هشدار دهید یا باعث هشدار شود
 • اقدامات کمک های اولیه را که باید در مقابل شخص انجام دهید را بدانید:
  • قربانی انسداد راه هوایی؛
  • قربانی خونریزی شدید؛
  • تنفس ناخودآگاه؛
  • در ایست قلبی؛
  • قربانی یک بیماری؛
  • قربانی تروما

هر یک از ما ممکن است با فردی در معرض خطر روبرو شویم.

MOOC "صرفه جویی" (یادگیری برای نجات یک زندگی در تمام سنین) با هدف ارائه اطلاعات واضح و دقیق در مورد اقدامات اصلی و ژست های اصلی کمک های اولیه است.

اگر این اطلاعات را به صورت آنلاین دنبال کنید و آزمون ها را تأیید کنید، گواهی پیگیری MOOC را دریافت خواهید کرد که به شما امکان می دهد، در صورت تمایل، مکمل «ژستاری» را شخصاً برای دریافت دیپلم دنبال کنید (به عنوان مثال PSC1: پیشگیری و امداد مدنی در سطح 1).

همه شما می توانید یاد بگیرید که زندگی را نجات دهید : ثبت نام!

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  در کمتر از 1 ساعت خواندن به زبان روسی را بیاموزید