در این آموزش رایگان اکسل برخی را کشف خواهید کرد نکات و ترفندهای اساسی که می تواند زندگی شما را تغییر دهد!

در مورد برنامه این آموزش رایگان اکسل:

یک صفحه کلید به Qwerty تغییر یافته است، فرمولی که به جای A1 برای شما "LC10(1)" می نویسد، مرتب سازی که به درستی انجام نمی شود و غیره. ; این آموزش اکسل یاد خواهد گرفت که بر این نگرانی های کوچک غلبه کنید اگر کاربر نرم افزار هستید ، هر روز!

ما نیز خواهیم دید برخی از نکاتی که می تواند در زمان قابل توجهی صرفه جویی کند.

در پایان این آموزش، شما قادر خواهید بود، به طور خاص، تبدیل یک ردیف به یک ستون (و بالعکس!)؛ شما خواهید دانست نحوه قرار دادن چندین ردیف یا ستون در یک عملیاتشما کلیدهای میانبر را بیاموزید که ما اغلب فراموش می کنیم و می تواند مفید باشد و خیلی چیزهای دیگر...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اولین فروشگاه Shopify + Facebook Ads خود را ایجاد کنید