چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اسنادی که هنگام ترک شرکت به کارمند داده می شود

روش فسخ (استعفا ، فسخ قرارداد ، اخراج ، پایان قرارداد با مدت معین و غیره) از هر روش دیگری ، شما باید هنگام خروج از شرکت اسناد مختلفی را به کارمند خود ارائه دهید:

گواهی کار گواهی مرکز اشتغال مانند گواهی کار ، باید در دسترس کارمند قرار گیرد. مانده هر حساب: این موجودی مبالغ پرداختی به کارمند با فسخ قرارداد کار وی است. دومی باید با دست خود کلمات "برای موجودی هر حساب" یا "خوب برای دریافت مبالغ جمع آوری شده موضوع جمع آوری" را بنویسد و آن را امضا و تاریخ گذاری کند. صورت خلاصه پس انداز کارکنان در صورت نگرانی شرکت شما (قانون کار ، ماده L. 3341-7). بیانیه خلاصه پس انداز کارمندان با اطلاعات جدید غنی شده است

گزارش دادگاه حسابرسان سال 2019 ، مجموعه ای از قراردادهای اجباری مکمل اجباری یا اختیاری را برجسته می کند که پس از 62 سالگی تصفیه نشده اند. این رقم 13,3 میلیارد یورو را نشان می دهد.
همچنین به نظر می رسد که این پدیده کاهش قرارداد با افزایش سن آنها افزایش می یابد. اصلی

READ  تفکر انتقادی و خلاقیت را با س questionsالات پرورش دهید