[اینفوگرافیک] شما در حال آموزش هستید و فکر می کنید که آیا حق دارید قرارداد کارآموزی خود را در این مدت به هم بزنید؟ توجه داشته باشید که شرایط با توجه به مدت زمانی که قبلاً در شرکت سپری شده است متفاوت است. خدمات- Public.fr همه چیز را برای شما توضیح می دهد!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  وابستگی آسان (اولین درآمد خود را از طریق اینترنت کسب کنید)