چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

[اینفوگرافیک] شما در حال آموزش هستید و فکر می کنید که آیا حق دارید قرارداد کارآموزی خود را در این مدت به هم بزنید؟ توجه داشته باشید که شرایط با توجه به مدت زمانی که قبلاً در شرکت سپری شده است متفاوت است. خدمات- Public.fr همه چیز را برای شما توضیح می دهد!

READ  مرخصی با حقوق: کمک استثنایی از حمایت گسترده دولت