داشتن یک طرح نوشتاری مانند این است که قبل از شروع به کار یا داشتن یک مدل قبل از ساختن یک ساختمان ، یک پروژه خوب داشته باشید. طراحی همیشه مقدم بر تحقق است در غیر این صورت ممکن است نتیجه بسیار متفاوت از ایده اصلی باشد. در حقیقت ، شروع به ساختن یک طرح نوشتن ، اتلاف وقت نیست بلکه صرفه جویی در وقت است زیرا انجام یک کار بد به معنای مجبور کردن مجدد آن است.

چرا برنامه نوشتن دارید؟

داشتن یک برنامه مفید است ، زیرا نوشتن مطالب مفیدی است که می تواند چندین هدف داشته باشد. در واقع ، هدف آن می تواند آموزنده ، تبلیغاتی یا غیره باشد. طرح ایده آل به هدف متن بستگی دارد. نوشتاری که تنها هدف آن این است که اطلاعات نمی تواند همان ساختار متن دیگری را داشته باشد که هدف آن اقناع و چشم انداز است. بنابراین ، انتخاب طرح باید به سوال ماهیت گیرنده پاسخ دهد و همچنین باید مسائل را نیز در نظر بگیرد.

ویژگی های یک طرح نوشتاری خوب

حتی اگر هر عکس خاص باشد ، معیارهای مشترکی وجود دارد که هر نویسنده حرفه ای باید از آنها پیروی کند. این عمدتا در مورد نظم و سازگاری است. این بدان معنی است که شما نمی توانید تمام ایده های خود را با هم جمع کنید ، حتی اگر همه آنها مرتبط باشند. بعد از اینکه همه ایده های خود را فهرست کردید ، باید آنها را به ترتیب مرتب و اولویت بندی کنید که به خواننده شما اجازه دهد سقوط متن را منطقی و واضح ببیند. برای انجام این کار ، چیدمان ایده ها باید تدریجی و از ساختار خوبی برخوردار باشد ، که به شما امکان می دهد عناصر خاصی را که می خواهید به آنها جلب کنید برجسته کنید.

READ  الگوهای استعفا برای دستیار حقوق و دستمزد و مدیریت

در پاسخ به این س ofال که بدانیم آیا می توانیم برنامه ای جهانی داشته باشیم ، پاسخ بدیهی است منفی است زیرا طرح نوشتاری از یک هدف ارتباطی پیروی می کند. بنابراین ، بدون تعیین دقیق هدف ارتباطی ، نمی توانید در برنامه خود موفق شوید. بنابراین ، ترتیب درست ، تعریف اهداف است. سپس ، تدوین برنامه با توجه به این اهداف ؛ و در آخر ، خود پیش نویس

برای رسیدن به هدف برنامه ای داشته باشید

برای هر نوع متن یک برنامه مناسب وجود دارد. وقتی مجموعه هدف توصیف محصول یا نظر در مورد یک سرویس است ، داشتن یک برنامه توصیفی معمولاً به این ترتیب است. همچنین انتخاب یک طرح شمارش برای یک یادداشت ، یک سند خلاصه یا یک گزارش نیز به همین ترتیب خواهد بود. برای یک زیر و بمی ، می توانید یک برنامه نمایشی و یک برنامه آموزنده و سبک خنثی برای چند دقیقه انتخاب کنید. علاوه بر این ، پشتیبانی در انتخاب طرح نیز مهم است. به این ترتیب است که برای یک ایمیل یک برنامه ژورنالیستی یا هرم وارونه اغلب می تواند کلاهبرداری را انجام دهد.

پارامترهای دیگر می توانند طرح کلی مانند اندازه متن را تحت تأثیر قرار دهند. به این ترتیب است که می توان دو یا سه عکس را برای متن های بسیار طولانی ترکیب کرد. در هر صورت ، این طرح باید از نظر ماهوی و از نظر فرم متعادل باشد.