چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

سود در نوع 2021: غذا

مشارکت در هزینه های وعده های غذایی توسط کارفرما مزیتی در نوع است که به غرامت نقدی کارمند اضافه می شود. این مزیت به طور کامل در پایگاه کمک های اجتماعی گنجانده شده است.

برای تعیین مقدار آن ، باید ارزیابی مقداری از هزینه وعده غذایی انجام شود.

سود در نوع 2021: مسکن

تهیه مسکن برای یک کارمند در صورت رایگان بودن این مقرره و یا پایین نگه داشتن اجاره پرداختی ، منفعت نقدی محسوب می شود.

این مزایای مسکن در نوع با توجه به مقیاسی که شامل مزایای اضافی باشد ، به صورت نرخ ثابت ارزیابی می شود: آب ، گاز ، برق ، گرمایش ، گاراژ.

ارزیابی هم به دستمزد ناخالص کارمند و هم به تعداد اتاقهای محل اقامت بستگی دارد.

مقیاس جدید 2021 برای مزایای غذایی و مسکن در نوع به تازگی به روز شده است.

منافع در نوع: مدیران شرکت

از ارزیابی نرخ ثابت می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

مدیران اقلیت و برابری طلب SARL و SELARL. روسای هیئت مدیره ، مدیران کل و معاونان مدیر کل SA و SELAFA (یک شرکت خصوصی با فرم ناشناس) و مدیران کل و مدیران ...

READ  معاملات روزانه روش معاملات Kumo-Range- فارکس ، بورس سهام