نامه یا نامه: کدام یک باید ترجیح داده شود؟

ارسال نامه یا نامه به خبرنگار یک عمل بسیار رایج است. حتی اگر امروز امکان توصیه پیک وجود داشته باشد، واضح است که ایمیل سرعت بیشتری را در ارسال پیام تضمین می کند. با این حال، مواردی در زمینه حرفه ای وجود دارد که استفاده از ایمیل از یک نامه سودمندتر است. با این حال، استفاده صحیح از عبارات مودبانه را نباید نادیده گرفت. نامه یا نامه: چه چیزی باید ترجیح داده شود و کدام فرمول مودبانه در شرایط خاص مناسب است؟

چه زمانی نامه بفرستیم؟

توصیه می شود نامه ها را در زمینه های خاص ارسال کنید. گاهی اوقات این قانون است که شما را ملزم به انجام این کار می کند.

در دنیای کار مرسوم است که با ارسال نامه استعفا، درخواست مصاحبه اخراج یا شکستن دوره آزمایشی با رسمی کردن درخواست یا تصمیم در نامه ای.

در رابطه با روابط مشتری و تامین کننده، می توان از جمله شرایطی که نیاز به آدرس نامه، اخطار رسمی برای فاکتور پرداخت نشده، عذرخواهی پس از تحویل کالای معیوب یا اطلاع رسمی کالای معیوب، تحویل سفارش را ذکر کرد. .

چه زمانی باید ارسال ایمیل حرفه ای را ترجیح دهید؟

در عمل، ارسال نامه متناسب با مبادلات روزانه ای است که در زمینه حرفه ای انجام می شود. این مورد در مورد ارسال یک پیشنهاد برای مشتری، راه اندازی مجدد یک مشتری در مورد یک فاکتور معوق یا ارسال اسناد به یک همکار است.

READ  ارتباط کتبی و شفاهی: نحوه بهبود

اما این یک چیز است که بدانید چه زمانی از ایمیل حرفه ای استفاده کنید و یک چیز دیگر این است که از عبارات مودبانه استفاده کنید.

ساختار یک ایمیل بعدی چیست؟

ایمیل پیگیری مشتری به طور کلی در 7 بخش ساختار یافته است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فرمول مودبانه شخصی
  • قلاب
  • زمینه
  • پروژه
  • فراخوان اقدام
  • انتقال
  • آخرین عبارت مودبانه

با توجه به فرمول مودبانه در ابتدای ایمیل، توصیه می شود آن را شخصی سازی کنید. می توانید به عنوان مثال بگویید: "سلام + نام خانوادگی / نام".

در مورد آخرین فرمول مودبانه، می‌توانید این را بپذیرید: "در انتظار بازگشت شما، برای شما آرزوی پایان خوبی دارم و البته در دسترس باشید". این فرمول مودبانه برای مشتری مناسب است که با او رابطه تجاری تا حدودی گسترده ای دارید یا به ویژه مشتری که می شناسید.

وقتی صحبت از مشتری می شود که با او رابطه روزانه برقرار نکرده اید، فرمول مودبانه در ابتدای ایمیل باید از نوع «آقا…» یا «خانم…» باشد. در مورد فرمول مودبانه در انتهای ایمیل، می توانید از فرمول "در انتظار بازگشت، لطفا اطمینان بهترین احساسات من را بپذیرید" استفاده کنید.

برای انتقال نقل قول به مشتری، ساختار تقریباً یکسان است. با این حال، هنگام انتقال اسناد به یک همکار، هیچ چیز مانع از سلام کردن شما نمی شود. در پایان ایمیل، عبارات مودبانه ای مانند "با احترام" یا "با احترام" نیز توصیه می شود.

READ  با این آموزش برای طراحان UX بر هنر داستان سرایی مسلط شوید