آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

این موضوعات مبنای اجرای بهترین شیوه ها را تشکیل می دهند. این آموزش بر اجرای اقدامات امنیتی اساسی تمرکز دارد. دوازده روش برتر برای رسیدگی به موضوع امنیت اینترنت اشیا ایجاد شده است.

اهداف دوره.

- ارائه اطلاعات در مورد عملیات، خطرات و مسائل امنیتی مربوط به استفاده از اشیاء متصل.

- ارائه رهنمودهای اساسی به نام «بهترین شیوه ها».

- شرکت کنندگان را قادر می سازد تا مکانیسم های پیچیده تر بهترین شیوه های امنیتی مانند احراز هویت را درک کنند.

در نهایت، برای هر تمرین، توضیح دهید که چگونه می توان آن را برای اشیاء متصل اعمال کرد.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  آزمایش CyberEnJeux: بیش از 300 دانش آموز در زمینه امنیت سایبری با ایجاد بازی آموزش دیدند