បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

  • ដឹងពីកាលៈទេសៈដែលមហារីកត្រូវបានរកឃើញ
  • ស្វែងយល់ពីដំណាក់កាល និងវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីក និងរបៀបដែលពួកវាត្រូវបានរៀបចំតាមពេលវេលា
  • យល់ពីរបៀបដែលជំងឺត្រូវបានប្រកាសដល់អ្នកជំងឺ
  • ស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការព្យាបាលល្អបំផុត

ការពិពណ៌នា

មានតែការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ទេដែលធ្វើឱ្យវាអាចជ្រើសរើសការព្យាបាលដែលសមស្របបំផុត។. វគ្គសិក្សានេះនឹងពន្យល់អ្នកពីមូលហេតុដែលគោលការណ៍ទូទៅនេះមានសារៈសំខាន់នៅពេលនិយាយអំពីជំងឺមហារីក។

មហារីក ឬដុំសាច់សាហាវ ត្រូវគ្នាទៅនឹងជំងឺដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ប៉ុន្តែក៏មានភាពខុសគ្នាជាច្រើនផងដែរ។ ចំពោះជំងឺមហារីកទាំងអស់នេះ ដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺដែលខ្លួនឯងមានលក្ខណៈប្លែកពីគេនោះ បច្ចុប្បន្ននេះមានវិធីព្យាបាលមួយចំនួនធំដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវការព្យាបាលសមស្របបំផុតនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដែលនឹងត្រូវបានគេហៅថា "ការព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួន".

កំណត់លក្ខណៈច្បាស់លាស់នៃជំងឺមហារីក មុន​ពេល​ការ​ព្យាបាល​ណា​មួយ​គឺ​ជា​បញ្ហា​ចម្បង​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាល អ្នកឯកទេស​ខាង​ថត​រូប​ដោយ​កាំរស្មី និង​ជាលិកា និង​ជីវវិទ្យា​មហារីក។

បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់ជូនអ្នក។ ចក្ខុវិស័យសកល ដំណាក់កាលសំខាន់នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីក។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  គោលដៅវិធីសាស្រ្តនិងបំលែងអតិថិជនធម្មតារបស់អ្នក