ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ MOOC ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਲਾਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (CEFRL) ਦੇ ਪੱਧਰ A1 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, MOOC ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਮੁਫਤ: ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਲ ਟੇਬਲ