ਟੈਗ: ਗੂਗਲ ਟੂਲ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਜ਼ੂਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੋਜ ਕੰਸੋਲ: ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ - ਆਪਣੇ ਐਸਈਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਵਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਉਦੇਮੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੋਰਸ: ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੂਗਲ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ

ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ Google ਦੇ ਟੂਲਜ਼ ਦਾ ਸੂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੂਗਲ ਕੈਲੰਡਰ / ਜੀਮੇਲ / ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ, ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਨੁਵਾਦਕ