ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਹੁਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਉਪਕਰਣ

ਜੀਓਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ. ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂ-ਸਥਾਨ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂ-ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ: ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਹੈ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ