ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸੇਵਾ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DREETS)

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ (DREETS) ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹਨ।

ਡਰੀਟਸ ਸਮੂਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਵਪਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖਪਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (DIRECCTE) ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ;
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

ਉਹ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀ" ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਡਰੀਟਸ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

DREETS ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਡ੍ਰੀਟ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:

ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ; ਰਾਜਨੀਤੀ…

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ