ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ.

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ edਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਭ ਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੀਐਸਈ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਅੱਜ, ਇਸ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਐਸਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਛੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਮੁਫਤ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ: ਸਰਵੇਖਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਵਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ