Prandaj, këto burime do të synojnë ata që janë të përfshirë në turizmin shoqërues dhe familjar, profesioni i të cilëve është të promovojnë integrimin e popullatave të prekshme dhe aksesin e tyre në pushime, si dhe mirëmbajtjen e aktivitetit në zonat veçanërisht rurale.

Sipas Ministrisë së Ekonomisë, Fondi TSI "do të zgjasë ndërhyrjet e tij përmes investimeve të kapitalit në kompani shoqëruese, sipas përkufizimit pa aksionarë. Mund të ndërhyjë në financimin e infrastrukturës së pasurive të paluajtshme dhe, rast pas rasti, të mbështesë investimet në veprim ”.

Për rekordin të jenë të pranueshëm për fondin e TSI, operatorët nuk duhet të kenë kapital të mjaftueshëm për të bindur bankat partnere që japin hua shtesë. Ata gjithashtu duhet të bien dakord të angazhohen në aranzhime që organizojnë diferencimin midis pronësisë dhe funksionimit të pasurive të paluajtshme.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Pse të miratoni aplikacionin Too Good To Go?