Print Friendly, PDF & Email

Le referent i aftësisë së kufizuar informohet nga punëdhënësi i organizimit të kësaj vizite dhe mund të marrë pjesë me kusht që punëmarrësi të pranojë. Ai nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në intervistën mjekësore dhe ekzaminimin mjekësor të punonjësit, por vetëm diskutimet në lidhje me masat individuale për përshtatjen, përshtatjen ose transformimin e pozicionit dhe/ose orarit.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Pushimet dhe ditët e pushimit: mundësia për të imponuar dhe modifikuar datat e tyre deri më 30 qershor 2021