Me kohë të pjesshme: kohëzgjatja më e vogël se kohëzgjatja ligjore ose kontraktuale

Kontrata e punës me kohë të pjesshme është një kontratë e cila parashikon një periudhë pune më pak se kohëzgjatja ligjore prej 35 orësh në javë ose kohëzgjatja e përcaktuar nga marrëveshja kolektive (dega ose marrëveshja e kompanisë) ose kohëzgjatja e zbatueshme e punës. Në kompaninë tuaj nëse kohëzgjatja është më pak se 35 orë.

Punonjësve me kohë të pjesshme mund t'u kërkohet të punojnë përtej kohës së punës të parashikuar në kontratën e tyre të punës. Në një situatë të tillë, ata punojnë jashtë orarit.

Koha shtesë është orët e punuara nga punonjësit me kohë të plotë përtej kohëzgjatjes ligjore prej 35 orësh ose kohëzgjatjes ekuivalente në kompani.

Punonjësit me kohë të pjesshme mund të punojnë orë shtesë brenda kufirit:

1/10 e kohës së punës javore ose mujore të parashikuar në kontratën e tyre të punës; ose, kur një autorizim i një marrëveshje kolektive të degës së zgjatur ose një kompani ose marrëveshje themelimi e autorizon atë, 1/3 e kësaj periudhe.

 

 

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Buletini zyrtar i Sigurimeve Shoqërore është në internet