Indeksi i barazisë profesionale: një detyrim që del çdo vit dhe që shtrihet

Nëse kompania juaj ka të paktën 50 të punësuar, ju duhet të matni hendekun e pagave midis grave dhe burrave kundrejt treguesve.
Një detyrim i cili nuk është i ri - pasi që tashmë ju është dashur ta bëni vitin e kaluar - por që kthehet çdo vit.

4 ose 5 tregues merren parasysh në varësi të fuqisë tuaj të punës. Metodat për llogaritjen e treguesve përcaktohen nga shtojcat:

 

Sa më shumë që kompania juaj kryen në tregues, aq më shumë pikë fiton, numri maksimal është 100. Duke ditur që nëse niveli i rezultateve të marra është më pak se 75 pikë, është e nevojshme të zbatohen masa korrigjuese dhe nëse po kapja e pagave brenda 3 vjet.

Pasi të bëhet llogaritja, atëherë duhet:

publikoni nivelin e rezultateve ("indeksin") në faqen tuaj në internet nëse ekziston një ose, nëse nuk e bëni këtë, sillni atë në vëmendjen e punonjësve tuaj; dhe t'ia komunikoni atë inspektoratit të punës si dhe komitetit tuaj ekonomik dhe shoqëror.

Nëse punësoni më shumë se 250 persona, rezultatet tuaja gjithashtu do të jenë

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Punë në QHSE siç shihet nga Alban Ossart, konsulent dhe trainer në IFOCOP