Për të kuptuar më mirë tregun e punës kibernetike, ANSSI po hap një Observator të profesioneve të sigurisë kibernetike. Në këtë kuadër dhe në partneritet me Afpa, agjencia po publikon një anketë mbi “Profilet e Sigurisë Kibernetike” për të kuptuar më mirë problemet me të cilat përballen profesionistët dhe rekrutuesit. Anketa zbulon tendencat në shifra për profilet tipike, trajnimin, përvojën, rekrutimin, shpërblimin dhe përmbushjen në punë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Përfitimet në natyrë 2021