E drejta evropiane luan një rol në rritje në të drejtën e brendshme të punës (veçanërisht përmes direktivave evropiane dhe praktikës gjyqësore të dy gjykatave supreme evropiane). Lëvizja nuk mund të injorohet më që nga fillimi i zbatimit të Traktatit të Lisbonës (1 dhjetor 2009). Mediat gjithnjë e më shpesh i bëjnë jehonë debateve të cilat e kanë burimin në të drejtën sociale evropiane.

Prandaj, njohja e ligjit evropian të punës është një vlerë e shtuar e rëndësishme për trajnimin ligjor dhe në praktikë brenda kompanive.

Ky MOOC ju lejon të fitoni një bazë njohurish në të drejtën evropiane të punës në mënyrë që të:

  • për të siguruar siguri më të mirë juridike për vendimet e kompanisë
  • për të zbatuar të drejtat kur ligji francez nuk është në përputhje

Disa ekspertë evropianë hodhën dritë të veçantë mbi disa tema të studiuara në këtë MOOC, si shëndeti dhe siguria në punë ose marrëdhëniet sociale evropiane.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Facebook: "miq të rremë", shkelje e vërtetë e detyrimit të konfidencialitetit