Print Friendly, PDF & Email

Qëllimi i këtij trajnimi hyrës është që të lejojë udhëheqësit e mundshëm të projektit të njohin hapat thelbësorë në krijimin e një projekti dhe veçanërisht për të gjetur disa rrugë të financimit.

Kryesisht ka për qëllim projekte arsimore dhe shkollore. Për mjete më të përgjithshme të menaxhimit të projektit siç janë grafiku Gantt, harta e mendjes, vizione strategjike, taktike dhe operacionale, ju lutemi shikoni trajnimet tona të tjera

Terminologjia e përdorur:

  • lëvizshmëri
  • orar retro
  • Projekti Gantt
  • përhap
  • kualifikimi
  • partneriteti strategjik
  • qëndrim gjuhësor dhe kulturor

Burimet e përfshira në trajnim:

  • video me cilësi të lartë duke përfshirë "kokat që flasin", prezantime të komentuara dhe prezantime prezantimi id

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Menaxhimi i projektit: Fillimi i Gantt në Excel