در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

 • سیستم سیاسی فعلی بلژیک و اصلاحات پی در پی دولتی را بهتر درک کنید.
 • مسائل و مشکلاتی را که در بلژیک خبرساز شده است، به ویژه شرح دهید:
  • سوال جامعه،
  • مشاوره اجتماعی،
  • جایگاه زن در جامعه
  • رابطه کلیسا/دولت،
  • مدیریت مهاجرت

توضیحات:

به لطف ویدیوهای متخصص، نقشه‌ها و جدول‌های زمانی تعاملی و آزمون‌های مختلف، در مورد ساخت‌وساز سرزمینی، تحول قدرت‌ها، سؤالات زبانی و اقتصادی یا رابطه ویژه بین بلژیک و کنگو اطلاعات خواهید گرفت.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مجموعه فیزیک: 5- فیزیک مدرن