چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

Ce آموزش رایگان مفید بودن را به خاطر می آوردابزار "رفتن به"از مایکروسافت اکسل.
خواهیم دید نحوه استفاده از ابزار Go که به شما امکان می دهد سلولهای حاوی فرمولها ، قالب بندی مشروط ، یادداشت ها را انتخاب کنید و بنابراین در پرونده مداخله کنید.

Ce آموزش رایگان فیلم بخشی از دوره "موارد ضروری اکسل: تسلط بر مبانی - قسمت 2/2" است.
من در دسترس هستم سالن کمک متقابل برای پاسخ به سوالات شما

کشف یا بررسی خوب!

 

 

READ  راهنمای وابسته