چگونه نامرئی را قابل مشاهده کنیم؟ هر چیزی که تحت آموزش رسمی قرار می گیرد معمولاً در سیستم های ما قابل مشاهده است (مدارک تحصیلی، دیپلم)، اما آنچه در زمینه های غیر رسمی و غیررسمی به دست می آید اغلب نامشهود یا نامرئی است.

هدف از نشان باز ارائه ابزاری برای شناسایی افراد است که امکان آشکار کردن یادگیری غیررسمی و همچنین مهارت ها، دستاوردها، تعهدات، ارزش ها و آرزوهای آنها را فراهم می کند.

چالش آن: در نظر گرفتن شناخت غیررسمی در جوامع عملی یا قلمرو و در نتیجه ایجاد یک اکوسیستم باز شناخت.

این دوره به بررسی ایده "تشخیص باز" می پردازد: چگونه می توان دسترسی به شناسایی را برای همه باز کرد. این نه تنها به همه کسانی که، حتی ناآشنا، مایل به اجرای یک پروژه شناسایی با نشان های باز هستند، بلکه به افرادی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع هستند، خطاب می شود.

در این Mooc، مشارکت‌های نظری متناوب، فعالیت‌های عملی، شهادت پروژه‌ها در قلمرو و بحث‌های موجود در انجمن، شما همچنین می‌توانید یک پروژه شناسایی بسازید که به قلب شما نزدیک است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه ، از آشپز ، ژان برنارد خریدار هتل Fauchon Paris شد