چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

از زمان اعلامیه سنگاپور در مورد یکپارچگی علمی در سال 2010، جامعه علمی بین‌المللی بسیج شده است تا اطمینان حاصل کند که الزامات روش‌شناختی و اخلاقی تحقیق با وضوح بیشتری تأیید می‌شوند، در شرایطی که رقابت برای تازگی و معرفی منطق رقابتی تقویت‌شده خطرات را چند برابر می‌کند. از رانش علاوه بر این، تقویت مقررات و چالش های مسئولیت اجتماعی مستلزم شناخت و تخصیص اصول بنیادین یکپارچگی علمی است.

سازمان‌های تحقیقاتی مختلف در فرانسه ابتکارات متعددی داشته‌اند و هم‌گرایی آنها منجر به امضای منشور اخلاق حرفه‌های پژوهشی توسط CPU (کنفرانس روسای دانشگاه‌ها) و سازمان‌های اصلی در ژانویه 2015 شده است. پیرو گزارش ارائه‌شده توسط پری. کورول در سال 2016، "ارزیابی و پیشنهادات برای اجرای منشور ملی تمامیت علمی"، تصمیمات متعددی اتخاذ شد، به ویژه:

  • مدارس دکترا باید اطمینان حاصل کنند که دانشجویان دکترا از آموزش در زمینه اخلاق و صداقت علمی بهره مند می شوند.
  • مؤسسات یک مرجع برای یکپارچگی علمی تعیین کرده اند،
  • یک دفتر فرانسوی برای یکپارچگی علمی (OFIS) در سال 2017 در HCERES راه اندازی شد.

متعهد به این موضوع در سال 2012 با تصویب یک منشور، دانشگاه بوردو، با مشارکت CPU، COMETS-CNRS، INSERM و INRA، آموزش های مربوط به یکپارچگی علمی را که ما در FUN ارائه می دهیم، توسعه داد. این آموزش با بهره مندی از پشتیبانی IdEx Bordeaux و کالج دانشکده های دکتری، با ماموریت پشتیبانی از آموزش و نوآوری (MAPI) دانشگاه بوردو طراحی شده است.

READ  حرفه های حسابداری و مدیریت

این آموزش توسط دانشجویان دکتری از دانشگاه بوردو از سال 2017 و توسط سایر مؤسسات از سال 2018 دنبال شده است. از نوامبر 2018 به عنوان MOOC on FUN معرفی شد. هر ساله نزدیک به 10.000 زبان آموز در دو جلسه اول (2018) .es را ثبت نام کرده اند. /19 و 2019/20). از 2511 دانش آموزی که در آخرین جلسه به پرسشنامه ارزشیابی آموزشی پاسخ دادند، 97 درصد آن را مفید دانستند و 99 درصد احساس کردند که دانش جدیدی کسب کرده اند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید