ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਗਜ਼ ਹਿਪਲਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚ, ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ...

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਕਾਰਜ: ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ