ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

  • ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
  • ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ
  • ਆਪਣੇ MOOC ਨੂੰ ਸੰਮਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵੇਰਵਾ

ਇਸ MOOC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ MOOC ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MOOC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪਾਓਗੇ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ - ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ