2 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ (VIP) (ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ: ਨਾਬਾਲਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ; ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਫੇਰੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ionizing ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ “2021 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? “.

ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ...

 

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ