2025 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਲਿੰਕਡਇਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੱਕ: ਜੀਨ-ਬੈਪਟਿਸਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਿਵਰਤਨ.