ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ, ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੀਮੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ Gmail ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਸੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਰ ਟੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਗੂਗਲ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ. ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Gmail Enterprise ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

READ  ਵੈਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ: ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ

1. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ Gmail ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2. ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਭਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਓ: ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ Google Drive ਅਤੇ Google Meet ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਨਾਲ Gmail ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Google Workspace ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ: ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ Gmail ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

READ  ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਉਹ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

1. ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ: ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲੈਬਾਂ Gmail ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਂਡ-ਆਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ: ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ Gmail ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਲਿਖਤੀ ਗਾਈਡ: ਲਿਖਤੀ ਗਾਈਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ: ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।