ਇਹ MOOC "ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੀਡਰ ਫੰਡ" ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ MOOC ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: "ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?"। "ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ?".

ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ

ਇਸ MOOC ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ, ਐਨੀਮੇਟਡ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ:

- ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਕਾਰ

- ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਕੀਮੋਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਧਿਆਇ 1/2: ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ