ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੋਨੀ ਬਿਆਫੋਰ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ