ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿ.: ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿ interview ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਟਰਵਿ. ਤੋਂ ਵੱਖ

ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿs ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ.

ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰੱਕੀ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿ. ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿ interview ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿ. ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ.

ਦਰਅਸਲ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟਰਵਿ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱ drawਦੇ ਹੋ (ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ). ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਟਰਵਿ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿ. ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿs ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ