ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ ਹੈ? ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਉਟਲੈਟਸ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਵਸਤੂਆਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਅਭਿਆਸ