ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

  • ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰੋ
  • ਸਮਾਜਕ-ਪਰਿਆਵਰਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ (PROSCeSS) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ
  • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰਵਾਈ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ PROSCeSS ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰੋ
  • ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

ਵੇਰਵਾ

ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ MOOC ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਖੋਜ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਖੰਡਤਾ