Një urdhëresë e re sapo është publikuar më 02 dhjetor 2020 në lidhje me Financimi i VAE në kontekstin e krizës aktuale shëndetësore.

Eksperimentimi lejon OPCO dhe Transitions Pro për të financuar qasjen VAE mbi një normë të sheshtë në fuqi deri më 31 dhjetor 2020 sapo ka qenë zgjatet deri më 30 qershor 2021.

Për një qasje VAE me Transitions Pro, mbështetja financiare arrin në 2000 €. Ai përfshin hapat e mëposhtëm: Pranueshmëria e dosjes Përgatitja e dosjes me mbështetje Vlerësimi përfundimtar nga një juri Për hapat që duhet të ndiqni, konsultohuni me faqen Pro tranzicionet Auvergne-Rhône-Alpes.

Si pjesë e një qasjeje me një OPCO, drejtojuni OPCO-së në lidhje me sektorin e saj të aktivitetit për të zbuluar vendimet në fuqi dhe shumën e përgjithshme që mund të jetë deri në 3 €.

Urdhëresa e 02 Dhjetorit 2020

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Tregtimi - 7 investime fitimprurëse