Print Friendly, PDF & Email

Ky kurs mëson statistika duke përdorur softueri i lirë R.

Përdorimi i matematikës është minimal. Objektivi është të dini se si të analizoni të dhënat, të kuptoni se çfarë po bëni dhe të jeni në gjendje të komunikoni rezultatet tuaja.

Ky kurs u drejtohet studentëve dhe praktikuesve të të gjitha disiplinave që kërkojnë trajnim praktik. Do të jetë e dobishme për këdo që ka nevojë të analizojë një grup të dhënash reale në kontekstin e veprimtarisë mësimore, profesionale ose kërkimore, ose thjesht nga kurioziteti të analizojë vetë një grup të dhënash (web të dhënash, të dhëna publike, etj.).

Kursi bazohet në softueri i lirë R i cili është një nga programet statistikore më të fuqishme aktualisht në dispozicion.

Metodat e trajtuara janë: teknikat përshkruese, testet, analiza e variancës, modelet e regresionit linear dhe logjistik, të dhënat e censuruara (mbijetesa).

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Financimi i inovacionit