Print Friendly, PDF & Email

Zbulimet shkencore të dekadave të fundit mbi emocionet apo inteligjencën e kafshëve të tjera na bëjnë t'i shohim ato ndryshe. Ata vënë në dyshim ndarjen që ka lindur midis njerëzve dhe kafshëve dhe bëjnë thirrje për ripërcaktimin e ndërveprimeve tona me kafshët e tjera.

Ndryshimi i marrëdhënieve njeri-kafshë është gjithçka tjetër veçse e dukshme. Kjo kërkon mobilizimin e përbashkët të shkencave biologjike dhe të shkencave njerëzore dhe shoqërore si antropologjia, ligji dhe ekonomia. Dhe kjo kërkon të kuptuarit e lojërave të aktorëve të lidhur me këto subjekte, bartës të konflikteve dhe polemikave.

Pas suksesit të sesionit 1 (2020), i cili mblodhi së bashku më shumë se 8000 nxënës, ne po ju ofrojmë një sesion të ri të këtij MOOC, të pasuruar me tetë video të reja mbi çështje shumë aktuale si zoonozat, One Health, marrëdhëniet me qentë. bota, ndjeshmëria e kafshëve, paragjykimet njohëse në marrëdhëniet tona me kafshët, edukimi në etikën e kafshëve apo edhe mobilizimi i shoqërisë civile rreth këtyre pyetjeve.

LEXO  Unë e fitoj jetesën time me sistemin io