Përshkrim

Ky kurs përbëhet nga një hyrje në strategjinë e biznesit. Ai përfshin objektiva të ndryshëm: · Përvetësimi i bazave të të menduarit strategjik, kuptimi i analizës strategjike dhe së fundi kapja e orientimeve të ndryshme strategjike. Pavarësisht nëse jeni i nisur në menaxhim ose thjesht një fillestar, ky kurs ndihmon për të nxitur reflektimin mbi strategjinë e biznesit në një mënyrë të qartë dhe didaktike duke marrë shumë shembuj konkretë.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Menaxhoni organet përfaqësuese të punonjësve