A mund të pushohet nga puna një punonjës sepse ka veshur një mjekër me konotacion fetar ? Toshtë kësaj pyetje me gjemba, Gjykata e Kasacionit iu përgjigj duke e dhënë më 8 korrik një ndalesë që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë themelore të punonjësit në kompani.

Në rastin e gjykuar, një punonjës, konsulent sigurie i Risk & Co, një kompani që ofron shërbime të sigurisë dhe mbrojtjes për qeveritë, organizatat ndërkombëtare joqeveritare ose ndërmarrjet private, ishte pushuar nga puna për sjellje të keqe, punëdhënësi e akuzoi atë për i veshur me mjekër "Gdhendur në një mënyrë që është vullnetarisht kuptimplotë në nivele të dyfishta fetare dhe politike". Ai konsideroi se kjo mjekër " mund të kuptohet vetëm si një provokim nga [the] klient, dhe me sa duket ka kompromis për sigurinë e ekipit të tij dhe [e tij] kolegët në sit ".

Punonjësi më pas kapi gjyqtarët për të kërkuar pavlefshmërinë e shkarkimit të tij, duke gjykuar se ishte bazuar në a terren diskriminues. Dhoma shoqërore e Gjykatës së Kasacionit u pajtua me të.

Nevojitet një klauzolë e neutralitetit për të ndaluar mbajtjen e simboleve fetare

Gjykata më e lartë e ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Hyrje në menaxhimin e projektit, Agile dhe Scrum