Print Friendly, PDF & Email

Энэ курсын төгсгөлд та дараахь зүйлийг хийх боломжтой болно.

  • Дижитал хүртээмжийн үндэс
  • Хүртээмжтэй онлайн сургалтыг зохион бүтээхэд зайлшгүй шаардлагатай элементүүд
  • MOOC-ээ хэрхэн хүртээмжтэй байдлаар бэлтгэх вэ

Тодорхойлолт

Энэхүү MOOC нь дижитал хүртээмжийн шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой бөгөөд ингэснээр боловсролын агуулгын бүх дизайнеруудад хайлтын нөхцөл, хөгжлийн бэрхшээлээс үл хамааран хамгийн олон тооны суралцагчдад хүртээмжтэй онлайн хичээлүүдийг бий болгох боломжийг олгох зорилготой юм. Та MOOC төслийн эхлэлээс эхлээд түүнийг түгээж дуустал хэрэгжүүлэх арга барилын түлхүүр, түүнчлэн хүртээмжтэй MOOC үйлдвэрлэх боломжийг олгох практик хэрэгслүүдийг олох болно.

READ  MOOC Зөгий ба хүрээлэн буй орчин