Шошго: бичгийн болон аман харилцаа - үнэгүй сургалт

Байгууллагын үзэл баримтлал ба хэл: Таны карьерын хөрөнгө

Байгууллагын хэлний тухай ойлголт Бизнесийн эрч хүчтэй ертөнцөд ойлголт...

дэлгэрэнгүй

Энэхүү сургалтаар харилцааны ур чадвараа нэмэгдүүлээрэй

“Мэргэжлийн харилцаа холбоо” сургалтанд шумбаж байна Харилцаа...

дэлгэрэнгүй
ачих