Шошго: бичгийн болон аман харилцаа - үнэгүй сургалт

Шаардлага сайтай үйлчлүүлэгчидтэй бүтээлч яриа өрнүүлээрэй

Хэрхэн тааламжтай, бүтээлч яриа өрнүүлэхийг мэдэх нь чухал ур чадвар юм. Энэ нь...

дэлгэрэнгүй

Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ажилтны хувьд удирдах

Хэрэв та харилцагчийн харилцааны чиглэлээр ажилладаг бол Филипп Массолоос энэхүү сургалтад хамрагдаарай. Үүнээс гадна...

дэлгэрэнгүй
ачих

орчуулагч