Шошго: google хэрэгслүүд үнэгүй сургалт

ачих

орчуулагч

Үндсэн гарчиг руу очих