Print Friendly, PDF & Email

Хяналттай туршилт нь ажилчид, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй тэтгэвэр авагчдад чиглэгддэг ажлаасаа, үүнд дагалдан суралцагч, түр ажилчид, мэргэжлийн сургалтад хамрагдагсад.
Хяналттай шүүх хуралдаанд эмчилгээний шалтгаанаар хагас цагийн ажилдаа буцаж ирсэн эсвэл дасан зохицсон эсвэл хагас цагийн ажилд орсон ажилчдад нээлттэй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Би тасалбараа нөхөн баталгаажуулах баримтгүйгээр нөхөн төлөхөөс татгалзах эрхтэй юу?