Microsoft Office Excel нь тоон өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, танилцуулах чухал хэрэгсэл бөгөөд танд бие даан, үр дүнтэй ажиллах боломжийг олгодог. "Эхлэн суралцагчдад зориулсан Excel" сургалт нь Microsoft Excel програмыг хэрхэн ашиглах, хүснэгт үүсгэх, өгөгдлийг хурдан бөгөөд системтэйгээр тооцоолохыг хүссэн хэн бүхэнд зориулагдсан болно.

Энэхүү сургалт нь Excel програмын үндсийг ойлгомжтой тайлбар, сонирхолтой жишээн дээр заадаг.

Хичээл нь логик заах удирдамжийг дагаж мөрддөг.

- Мэдээлэл оруулах.

– Хүснэгтүүдийг өгөгдлийн багцаар хурдан бөглөнө үү.

- Өгөгдлийнхөө байршлыг хүссэн үедээ, хаана ч өөрчлөх боломжтой.

– Өгөгдлийг хуулбарлах, давхардахаас сэргийлж хуулбарлах.

– Тодорхой өгөгдөл дээр энгийн тооцоолол хийх, жишээлбэл, хүснэгт ашиглан.

– Олон нүдтэй ажиллах үед автомат тооцоолол.

Сургалтын төгсгөлд та олон сонголттой асуулт хариулт (заавал биш) болон дадлагын тестээр мэдлэгээ шалгах боломжтой.

Udemy дээр үнэгүй сургалтаа үргэлжлүүлээрэй→

READ  Манай олон нийтийн менежментийн сургалтанд хамрагдаж, онлайн оролцоогоо удирдаж, идэвхтэй нийгэмлэг үүсгээрэй